Proč vůbec vznikl DaR? 

Dlouhodobě pracujeme s klienty, kteří potřebují různé formy AAK. Používaly jsme metody pracující se znaky, které byly dostupné, ale ani jedna z nich nebyla v České republice komplexně zpracována. Měly jsme pocit, že chceme vytvořit takovou metodu, která bude dostupná pro co nejširší počet lidí, kteří potřebují znaky ve své komunikaci využívat, a která bude nabízet různé možnosti práce s nimi. Strukturovaný postup pro ty, kteří neví, kde začít, ale nabídnout také nestrukturovanou práci se znaky, která by stavěla do centra klienta a reagovala na jeho individuální potřeby. Proto jsme se rozhodly, že je na čase něco změnit, a vytvořily program s názvem DOROZUMÍVÁNÍ a RUCE. 


Kdo stál u zrodu? 

U zrodu programu nás stálo šest. Šest profesionálních žen, vnitřně přesvědčených o záměru tohoto projektu. Velké díky patří Mgr. Květě Staňkové, která sdílela své zkušenosti a dlouholetou odbornou praxi a přispěla tak k jeho realizaci. O nás zbývajících, které šíří povědomí o našem projektu a lektorují program, se můžete dočíst ZDE.


Spolupráce s akademiky a dalšími odborníky

Nebyly jsme na to samy.

 Při přípravě metodiky jsme požádaly o spolupráci také paní docentku PhDr. Evu Souralovou, PhD. a pana docenta Mgr. Jiřího Langera, PhD. z olomouckého Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty Palackého univerzity. Ti nám vyšli vstříc a k metodice poskytli velmi cenné připomínky, které nám pomohly lépe formulovat některé pasáže i více si ujasnit odborná východiska. Spolupráce pokračovala natáčením znaků. Za tuto odbornou i praktickou podporu jsme byly velmi vděčny. Spolupracovaly jsme také s Mgr. Pavlou Foster Skalovou a Mgr. Alenou Kunovou z Rané péče Diakonie ČCE, které metodiku podrobně pročetly a poskytly nám řadu připomínek ze své bohaté praxe v oblasti užívání znaků u dětí s postižením. Obě tyto odbornice stály i u počátků práce se znaky v ČR v devadesátých letech minulého století.